Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-18 15:14:15 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu Mirosława Polus Edycja artykułu
2018-05-18 12:28:16 Aktualne / Zaproszenie do składania ofert Mirosława Polus Edycja artykułu
2018-05-18 11:00:56 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.5.2018 Artur Sałagacki Edycja artykułu
2018-05-18 10:59:48 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.5.2018 Artur Sałagacki Publikacja artykułu
2018-05-18 10:55:47 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.4.2018 Artur Sałagacki Publikacja artykułu
2018-05-18 10:55:18 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.3.2018 Artur Sałagacki Edycja artykułu
2018-05-18 10:53:55 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.3.2018 Artur Sałagacki Publikacja artykułu
2018-05-18 10:51:08 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.2.2018 Artur Sałagacki Publikacja artykułu
2018-05-18 10:48:04 Informacje, obwieszczenia, ogłoszenia (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) / Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 r., znak: RG.6721.1.2018 Artur Sałagacki Publikacja artykułu
2018-05-17 14:45:05 Aktualne / Rozeznanie rynku - szacowanie wartości zamówienia Mirosława Polus Publikacja artykułu