„Rodzina 500 plus” już w kwietniu 

 

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

    Przydatne informacje:

        Kolejny etap programu „Rodzina 500 plus”.
        Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?
        Poznaj Program „Rodzina 500 plus”: część I.
        Poznaj Program „Rodzina 500 plus”: część II.

      źródło http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Wnioski wydawane będą od 7 marca 2016 roku.

 

 Punkty wydawania wniosków:

1. We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy tj.:

   1) Sekretariat Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Lubochni, ul. Łódzka

   2) Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku,

   3) Sekretariat Publicznego Gimnazjum w Lubochni, ul. Łódzka 

2. U sołtysów

3. W sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 

4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Lubochni, ul. Tomaszowska 9 

 

 

Załączniki

Ulotka „Rodzina 500+”

Data: 2016-03-04 09:54:50 Rozmiar: 499.56k Format: .pdf Pobierz

Informator „Rodzina 500+”

Data: 2016-03-04 09:54:50 Rozmiar: 227.97k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Data: 2017-09-07 15:20:14 Rozmiar: 140.42k Format: .pdf Pobierz

ZSO-01. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Data: 2017-09-07 15:20:14 Rozmiar: 93.08k Format: .pdf Pobierz

ZSW-03. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Data: 2017-09-07 15:20:14 Rozmiar: 93.08k Format: .pdf Pobierz

ZSW-04. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne

Data: 2017-09-07 15:20:14 Rozmiar: 79.19k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1647
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Dariusz Koch
Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Administrator
Czas wytworzenia: 2016-03-04 09:26:14
Czas publikacji: 2017-09-07 15:20:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak