DRODZY MIESZKAŃCY 

 

 

Gmina Lubochnia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, a także obniżenia kosztów zużycia energii.

 

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Lubochnia i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej staranne wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

 

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach poprawy efektywności energetycznej w naszej Gminie.

 

Ankietę można pobrać z załącznika, wypełnić i przesłać na adres gmina@lubochnia.pl lub inwest@lubochnia.pl.

 

W formie papierowej ankiety są do pobrania w sekretariacie oraz punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Lubochnia oraz u sołtysów.

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy pokój nr 9 w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Lubochnia w Referacie Inwestycji, zamówień publicznych i funduszy inwestycyjnych tel. 44 710 30 22 lub u wykonawcy Planu– tel. 531 505 591  lub  bcconsulting12@wp.pl.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Tadeusz Józwik

 

 
 

Załączniki

ankieta - gospodartwa domowe-PDF.pdf

Data: 2015-10-28 14:33:03 Rozmiar: 223.31k Format: .pdf Pobierz

ankieta-przedsiębiorstwa-PDF.pdf

Data: 2015-10-28 14:33:03 Rozmiar: 190.87k Format: .pdf Pobierz

ankieta - gospodartwa domowe-WORD.docx

Data: 2015-10-28 14:33:03 Rozmiar: 43.82k Format: .docx Pobierz

ankieta-przedsiębiorstwa-WORD.docx

Data: 2015-10-28 14:33:03 Rozmiar: 35.39k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1276
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Artur Sałagacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Bołoz
Czas wytworzenia: 2015-10-28 13:56:25
Czas publikacji: 2015-10-28 14:33:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak