Szanowni Państwo!  

 

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy pracami nad określeniem kluczowych kierunków rozwoju obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania (LGD) na nowy okres programowania 2014-2020, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=33ae71fc&&b=30403d277&&c=30b03c77

 


Liczba odwiedzin : 1013
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Artur Sałagacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Sałagacki
Czas wytworzenia: 2015-10-01 08:44:55
Czas publikacji: 2015-10-01 08:46:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak