Wykaz rachunków kont bankowych 

 

Urząd Gminy Lubochnia zawiadamia, że od 01 marca 2015 roku będzie obowiązywał jeden nowy numer rachunku bankowego wspólny dla wszystkich podatników oraz właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia dla wpłat podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat od 01 marca 2015 roku na następujący rachunek:

 Nr 17 1240 5804 1111 0010 6174 1042

Bank Pekao S.A.

Ponadto Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni zawiadamia, że od 1 marca 2015 roku ulegnie zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat za wodę i ścieki.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat od 01 marca 2015 roku na następujący rachunek:


 Nr 11 1240 5804 1111 0010 6183 6113

Bank Pekao S.A.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1664
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Artur Sałagacki
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kuta
Czas wytworzenia: 2010-03-25 10:03:52
Czas publikacji: 2010-03-25 10:03:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak