Program Pro Lubochnia 

 

 Program Pro Lubochnia ma na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Lubochnia poprzez wzmacnianie społecznej funkcji rodziny wielodzietnej i jej kondycji finansowej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, rozrywki i sportu

 

Adresowany jest do wszystkich rodzin zameldowanych  na terenie Gminy Lubochnia, w których rodzice (jeden rodzic lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują  naukę w szkole lub w szkole wyższej, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzinę zastępczą.

W ramach Programu wydawana jest Karta „PRO LUBOCHNIA” uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień.

Osoby posiadające Kartę będą mogły  korzystać z:

-  ulgi w wysokości 100% w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowej będącej własnością Gminy Lubochnia, w szczególności hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Lubochni,

- ulgi w wysokości 50% :

w opłatach za obiady w stołówkach samorządowych szkół i przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lubochnia. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej, która nie ma zaległości w opłatach za ww. świadczenia. 

·          w opłatach za zajęcia płatne prowadzone przez GOK w Lubochni.

·         w opłatach za płatne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkoły i Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Lubochnia, w szczególności obejmujących wyjazdy do kina, teatru, na zieloną szkołę,

·         w opłatach za świadczenia Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gmine Lubochnia.


Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy którzy chcą zostać jego Partnerami tj, przedsiębiorcy oraz instytucje i podmioty zewnętrzne działające na obszarze Gminy Lubochnia mogą wystąpić z wnioskiem. Partnerzy Programu ‘’PRO LUBOCHNIA’’ otrzymują specjalne oznakowanie graficzne, oraz umieszczani są w wykazie Partnerów programu zamieszczony na stronie internetowej Gminy Lubochnia www.lubochnia.pl.,Kwartalniku Samorządowym Urzędu Gminy Lubochnia. Partnerzy promowani są na uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.

Karty „PRO LUBOCHNIA” będą wydawane na wniosek rodziny.
Wypełnione wnioski (wzór do pobrania w załączniku) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pok. Nr 5. W załączeniu zamieszczony  został  także Program PRO LUBOCHNIA określający  szczegółowe zasady wydawania i korzystania z  Karty oraz wzór Karty (wzory do pobrania w załączniku)

 Zapraszamy rodziny wielodzietne z Gminy Lubochnia do składania wniosków  o wydanie Karty PRO LUBOCHNIA.   

Zapraszamy również lokalnych przedsiębiorców do współpracy i włączenia się do inicjatywy. Otrzymujecie Państwo okazję pozyskania nowych, stałych klientów,  a poprzez oferowanie zniżek w ramach „Karty PRO LUBOCHNIA" wpływacie na pozytywny wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy Lubochnia.

Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu Pro Lubochnia wraz z oferowanymi ulgami: 

1. Stajnia ,,Jasień’’ Dorota Socha  Nowy Jasień, 97-217 Lubochnia  

oferowana ulga: 

- nauka jazdy konnej 5%, 

- oprowadzanka 5%, 

- jazda ze skokami 5%, 

- kuligi 5%, 

- wynajem kucyka na imprezy integracyjne 5% 

2. Zakład blacharsko-lakierniczy Sałagacki Sławomir Olszowiec 53, 97-217 Lubochnia 

oferowana ulga : 

- naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu 15% 

3. ,,VIKING’’ Jacek Bąbos Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 12a, 97-217 Lubochnia   

oferowana ulga:   

- wszystkie usługi fryzjerski -20%                                     

- wszystkie usługi kosmetyczne – 20%   

4. AVAILO Sp. z. o.o. Jasionka 948

oferowana ulga: 

- 10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz    

 5. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W ŁODZI, ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

- 30 % przy zawarciu umów ubezpieczenia majątkowego: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- 15% przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco.  

W latach:

  • 2014 r. zostało wydanych 559 kart dla 107 rodzin,
  • 2015 r. zostało wydanych 120 kart dla 24 rodzin,
  • 2016 r. zostało wydanych 127 kart dla 26 rodzin, 
  • 2017 r. zostało wydanych 142 karty dla 27 rodzin.
  • 2018 r. zostało wydanych 142 karty dla 29 rodzin.

 

 

Załączniki

Uchwala_Rady_Gminy.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 195.43k Format: .pdf Pobierz

wzor_karty_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 100.2k Format: .pdf Pobierz

wniosek_przystapieniarezygnacji_do_programu_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 159.24k Format: .pdf Pobierz

Program_Pro_Lubochnia_1.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 631.1k Format: .pdf Pobierz

graficzne_oznaczenie_uczestnictwa_w_programie_pro_lubochnia_partnerow_programu.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 93.57k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wydanie_karty_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 167.93k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1792
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Dariusz Koch
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Sałagacki
Czas wytworzenia: 2014-08-26 12:14:56
Czas publikacji: 2019-01-18 12:38:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak