Program Pro Lubochnia 

 

 Program Pro Lubochnia ma na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Lubochnia poprzez wzmacnianie społecznej funkcji rodziny wielodzietnej i jej kondycji finansowej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr kultury, rozrywki i sportu

 

Adresowany jest do wszystkich rodzin zameldowanych na terenie Gminy Lubochnia, w których rodzice (jeden rodzic lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzinę zastępczą.

W ramach Programu wydawana jest Karta „PRO LUBOCHNIA” uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień.

Osoby posiadające Kartę będą mogły korzystać z:

- ulgi w wysokości 100% w opłatach za korzystanie z infrastruktury sportowej będącej własnością Gminy Lubochnia, w szczególności hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Lubochni,

- ulgi w wysokości 50% :

  • w opłatach za obiady w stołówkach samorządowych szkół i przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lubochnia. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej, która nie ma zaległości w opłatach za ww. świadczenia.
  • w opłatach za zajęcia płatne prowadzone przez GOK w Lubochni.
  •  w opłatach za płatne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkoły i Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Lubochnia, w szczególności obejmujących wyjazdy do kina, teatru, na zieloną szkołę,
  • w opłatach za świadczenia Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gmine Lubochnia.


Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy którzy chcą zostać jego Partnerami tj, przedsiębiorcy oraz instytucje i podmioty zewnętrzne działające na obszarze Gminy Lubochnia mogą wystąpić z wnioskiem. Partnerzy Programu ‘’PRO LUBOCHNIA’’ otrzymują specjalne oznakowanie graficzne, oraz umieszczani są w wykazie Partnerów programu zamieszczony na stronie internetowej Gminy Lubochnia www.lubochnia.pl.,Kwartalniku Samorządowym Urzędu Gminy Lubochnia. Partnerzy promowani są na uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.

Karty „PRO LUBOCHNIA” będą wydawane na wniosek rodziny.
Wypełnione wnioski (wzór do pobrania w załączniku) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pok. Nr 5. W załączeniu zamieszczony został także Program PRO LUBOCHNIA określający szczegółowe zasady wydawania i korzystania z Karty oraz wzór Karty (wzory do pobrania w załączniku)

Zapraszamy rodziny wielodzietne z Gminy Lubochnia do składania wniosków o wydanie Karty PRO LUBOCHNIA.

Zapraszamy również lokalnych przedsiębiorców do współpracy i włączenia się do inicjatywy. Otrzymujecie Państwo okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach „Karty PRO LUBOCHNIA" wpływacie na pozytywny wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Gminy Lubochnia.

Wykaz partnerów, którzy przystąpili do programu Pro Lubochnia wraz z oferowanymi ulgami:

1. Stajnia ,,Jasień’’ Dorota Socha Nowy Jasień, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga:

- nauka jazdy konnej 5%,

- oprowadzanka 5%,

- jazda ze skokami 5%,

- kuligi 5%,

- wynajem kucyka na imprezy integracyjne 5%

2. Zakład blacharsko-lakierniczy Sałagacki Sławomir Olszowiec 53, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga :

- naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdu 15%

3. ,,VIKING’’ Jacek Bąbos Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 12a, 97-217 Lubochnia

oferowana ulga:

- wszystkie usługi fryzjerski -20%

- wszystkie usługi kosmetyczne – 20%

4. AVAILO Sp. z. o.o. Jasionka 948

oferowana ulga:

- 10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz

5. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW BIURO REGIONALNE W ŁODZI, ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

- 30 % przy zawarciu umów ubezpieczenia majątkowego: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- 15% przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco.

W latach:

2014 r. zostało wydanych 559 kart dla 107 rodzin,
2015 r. zostało wydanych 120 kart dla 24 rodzin,
2016 r. zostało wydanych 127 kart dla 26 rodzin,
2017 r. zostało wydanych 155 karty dla 30 rodzin,
2018 r. zostało wydanych 142 karty dla 29 rodzin.

 

Załączniki

Uchwala_Rady_Gminy.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 195.43k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wydanie_karty_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 167.93k Format: .pdf Pobierz

graficzne_oznaczenie_uczestnictwa_w_programie_pro_lubochnia_partnerow_programu.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 93.57k Format: .pdf Pobierz

Program_Pro_Lubochnia_1.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 631.1k Format: .pdf Pobierz

wniosek_przystapieniarezygnacji_do_programu_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 159.24k Format: .pdf Pobierz

wzor_karty_pro_lubochnia.pdf

Data: 2015-11-05 12:50:19 Rozmiar: 100.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1874
Podmiot udostępniający informację : Gmina Lubochnia
Osoba wprowadzająca informację : Dariusz Koch
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Sałagacki
Czas wytworzenia: 2014-08-26 12:14:56
Czas publikacji: 2019-02-05 11:38:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak