Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.30

2018-01-15 10:14:09
Informacja o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 15.00

2017-12-20 14:55:38
Informacja o zwołaniu LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30

2017-12-18 10:09:40
Informacja z dnia 06.12.2017 r.

Wójt Gminy Lubochnia informuje, iż w dniu 06 grudnia 2017 r. zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubochni na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Lubochni Dworskiej, oznaczonej numerem działki 571/6 o ogólnej powierzchni 0,0667 ha, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2017-12-07 14:05:07
Wybory uzupełniające ławników sądowych wybranych na kadencję 2016 – 2019

W związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników sądowych wybranych na kadencję 2016 – 2019 informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 3 listopada 2017 roku ustaliło dla Rady Gminy Lubochnia wybór 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

2017-11-28 07:40:12
Informacja o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00

2017-11-28 07:32:14
Informacja o zwołaniu LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.30

2017-11-15 14:44:08
Informacja Wójta Gminy Lubochnia

INFORMACJA 

2017-11-15 14:39:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 2 listopada 2017 roku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 24 października 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017.

2017-11-02 14:13:59
Informacja o zwołaniu LVI sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30

2017-10-25 09:02:50