Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 19 marca 2018 roku

2018-03-19 20:51:43
Aktualne rozkłady linii nr 35

Aktualne rozkłady linii nr 35 w dni powszednie oraz soboty.

2018-03-13 10:27:51
Informacja o zwołaniu LXIII sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

2018-03-06 07:31:36
Wybory sołtysa i członków rady soleckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — Nowy Glinnik-Osiedle

Zarządzenie Nr 12/2018/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w związku z przeprowadzeniem wyboru sołtysa i członków rady soleckiej w utworzonej jednostce pomocniczej Gminy Lubochnia — Nowy Glinnik-Osiedle

2018-02-27 13:13:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ŚR.6220.2.2013 z dnia 18.06.2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej — urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej 930 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 1000 kVA” realizowanego w miejscowości Malecz na działkach o numerach ewidencyjnych 355 i 356 obręb Malecz gmina Lubochnia.

2018-02-20 12:50:20
Informacja zwrot podatku akcyzowego

Wójt gminy Lubochnia informuje mieszkańców gminy, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach

2018-02-13 14:07:15
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art.127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017, poz. 1121 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

2018-02-13 13:45:41
Zawiadomienie o zmianie terminu LXI Sesji Rady Gminy

Informuję, że LXI Sesja Rady Gminy Lubochnia odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 1300 zamiast w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 1530Jednocześnie informuję, że porządek obrad nie ulega zmianie.

2018-01-22 11:15:22
Informacja Wójta Gminy Lubochnia

Wniosek dotyczący zmiany przebiegu linii Nr 35

2018-01-19 15:05:58
Informacja o zwołaniu LXI sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.30

2018-01-15 10:14:09