Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zwołaniu LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.30

2017-11-15 14:44:08
Informacja Wójta Gminy Lubochnia

INFORMACJA 

2017-11-15 14:39:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 2 listopada 2017 roku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 24 października 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017.

2017-11-02 14:13:59
Informacja o zwołaniu LVI sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30

2017-10-25 09:02:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010 r. ogłaszam konsultacje: 

2017-10-18 14:57:24
Informacja o zwołaniu LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 16.00

2017-09-29 10:17:57
Informacja o zwołaniu LIV sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00

2017-09-18 15:39:28
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpolegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska.

2017-09-08 13:32:49
Informacja o zwołaniu LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. (piątek) o godz. 15.00

2017-09-08 12:32:57
Gmina Lubochnia ogłasza pisemny przetarg publiczny (nieograniczony) na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy marki DAIMLER-BENZ LP KF 608 o numerze rejestracyjnym ETM 29SP, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.

2017-09-08 10:33:50