Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o zwołaniu LXXII sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

2018-09-05 09:55:53
Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubochnia

2018-09-03 10:54:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia, ogłasza VII przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubochnia

2018-08-30 14:23:40
Informacja Wójta Gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubochni na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Brenica, Jasień Nowy, Glinnik Nowy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na cele rolnicze.

2018-08-29 11:08:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubochni w wyborach do Rady Gminy Lubochnia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-27 12:50:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia, ogłasza VI przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubochnia

2018-08-23 10:24:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia, ogłasza V przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubochnia

2018-08-09 14:08:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia, ogłasza IV przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubochnia

2018-08-02 07:48:05
Informacja o zwołaniu LXX sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00

2018-07-26 15:18:28
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania w miejscowości Kierz

2018-07-20 08:27:38