Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 8 listopada 2018 roku

Stosownie do art. 42 b ust, 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację przesłaną przez Zarząd WKŁ nr 452 „HUBAL” dotyczącą książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

2018-11-14 10:37:12
Informacja - usuwanie i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2018 roku”.

2018-11-14 08:57:03
Informacja Wójta Gminy Lubochnia z dnia 13 listopada 2018 roku

Wójt Gminy Lubochnia informuje, iż w dniu 14 listopada 2018 r. zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubochni na okres 21 dni wykaz zabudowanej nieruchomości położonej w Lubochni i w Lubochni Dworskiej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2018-11-14 08:35:51
Informacja o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30

2018-11-14 08:24:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 31 października 2018 roku

Stosownie do art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) podąję do publicznej wiadomości informację przesłaną przez Zarząd Kola Łowieckiego Nr 40 „BORSUK” w Tomaszowie Maz. dotyczącą polowania zbiorowego w sezonie 2018/2019 w obwodzie łowieckim Nr 170 znajdującym się w granicach administracyjnych Gminy Lubochnia

2018-11-05 15:04:38
Informacja o zwołaniu LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubochnia

która odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00

2018-11-05 09:19:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 23 października 2018 roku

Stosownie do art. 42 b ust, 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje przesłaną przez Nadleśnictwo Spala dotyczącą książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

2018-10-24 11:19:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 18 października 2018 roku

Stosownie do art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje przesłane przez Nadleśnictwo Spała, ul. A. Gabrysiewicza 2, 97-215 Inowłódz

2018-10-24 11:17:46
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

2018-10-23 15:00:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 8 października 2018 roku

Stosownie do art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r, Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację przesłaną przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 64 „DUBELT” w Tomaszowie Maz.

2018-10-12 10:21:59