http://bip.gov.pl

 Gmina Lubochnia

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urzędu
1. Zarządzenie Nr 22/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 21 grudnia 2012 roku


 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Lubochnia oraz dla Urzędu Gminy Lubochnia
2. Zarządzenie Nr 21/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 21 grudnia 2012 roku


 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
3. Zarządzenie Nr 20/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 14 grudnia 2012 roku


 w sprawie likwidacji ruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubochnia
4. Zarządzenie Nr 19/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 15 listopada 2012 roku


 zmieniające zarządzenie Nr 4/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro w Urzędzie Gminy w Lubochni.
5. Zarzadzenie Nr 18/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 15 listopada 2012 roku


 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/07 Wójta Gminy Lubochnia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Lubochnia
6. Zarządzenie Nr 17/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 15 października 2012 roku


 w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego budynków i pomieszczeń obsługiwanych przez pracowników Urzędu Gminy Lubochnia
7. Zarządzenie Nr 16/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 31 sierpnia 2012 roku


 w sprawie likwidacji ruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubochnia
8. Zarządzenie Nr 15/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 14 sierpnia 2012 roku


 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Lubochnia oraz dla Urzędu Gminy Lubochnia
9. Zarządzenie Nr 14/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 14 sierpnia 2012 roku


 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Lubochnia
10. Zarzadzenie Nr 13/2012/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 17 lipca 2012 roku


 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków przyznanych w formie dotacji celowej w rmach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Lubochnia" realizowanego w ramach POKL Priorytetu IX Działania 9.1 poddziałania 9.1.2


   
   
   
   
   
   
  Strona  
  z 3 
   
   
   
   
   
   

Gmina Lubochnia
ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia
stopka
Tel. (+44) 710 35 10
fax (+44) 710 30 93


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...